FC-Utrecht.org
Home » Nieuws » Jeugdopleiding FC Utrecht krijgt status Internationale Voetbalacademie

 

 

 

Het bondsbestuur van de KNVB heeft de jeugdopleiding van FC Utrecht, de FC Utrecht Academie, de hoogst mogelijke status voor professionele voetbalopleidingen toegekend: Internationale Voetbalacademie.

 

InternationaleVoetbalacademieFCUtrecht.jpg

 

Sinds het seizoen 2012/2013 heeft de KNVB het Keurmerk Jeugdopleidingen, waarbij clubs sterren kregen toegewezen, vervangen door een nieuw Kwaliteit & Performance Programma voor jeugdopleidingen dat er op gericht is meer en betere spelers door te laten stromen in het Nederlandse jeugdvoetbal. Het performancemodel is veel meer dan het oude keurmerk gericht op de gehele voetbalpiramide, van lokaal tot internationaal voetbal. Het programma dat om het model heen is ontwikkeld is gefocust op het verbeteren van de bestaande jeugdopleidingen door kennisdeling en -ontwikkeling. De belangrijkste pijlers zijn het herkennen en ontwikkelen van talent, en het creëren en behouden van een positief leerklimaat waarin zowel spelers als hun trainers optimaal kunnen werken aan hun kunde.

 

VoetbalpiramideAudit.jpg

 

De jeugdopleiding van de voetbalclubs wordt in vier stappen doorgelicht door adviseurs van de KNVB, NMC Bright en experts uit het betaalde voetbal en de sportwereld. Na een adviesgesprek, waarin de ambitie van de oefening helder inzichtelijk wordt gemaakt, wordt overgegaan tot een uitgebreide audit. Hier wordt de jeugdopleiding getoetst aan de hand van een speciaal ontwikkelde kwaliteitskader bestaande uit 12 onderwerpen. Met de resultaten van de doorlichting worden verbeterpunten in kaart gebracht en tot slot worden deze in een rapportage gegoten. Hiermee kan een vereniging een meerjarenplan opstellen, met de ambitie om het volwassenheidsniveau van de jeugdopleiding op efficiënte wijze naar een hoger niveau te tillen.

 

Voetbalpiramide.jpg

 

De deelnemende voetbalclubs kunnen zich kwalificeren voor vier niveaus: Locale -, Regionale -, Nationale - of Internationale  Voetbalacademie. Bij de eerste audit in 2011 kreeg de jeugdopleiding van FC Utrecht het predicaat Nationale Voetbalacademie. Nu maakt de club dus promotie naar het hoogste niveau.

 

De criteria voor de diverse niveaus kan je hier lezen:

 

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.