FC-Utrecht.org
Home » Rubrieken » Artikels » Bert Jacobs, de eerste trainer van FC Utrecht

 

 

Bert Jacobs, de eerste trainer van FC Utrecht:

“We gaan het publiek in Galgenwaard vermaken”

 

 

Op de late avond van 15 juni 1970 gaat de kogel door de kerk: DOS, Elinkwijk en Velox willen fuseren. Na tal van geheime besprekingen hebben de drie clubs besloten dat Fe Utrecht de enige betaalde vertegen­woordiger van de Domstad zal worden. Op 15 juni 2010 bestaat de fusieclub precies veertig jaar. Reden voor journalist Hans van Echtelt om in de aanloop naar"'dat jubileum alle trainers die in de afgelopen periode aan het bewind ge­weest zijn in Galgenwaard, nog eens de revue te laten pas­seren In dit nummer de allereerste aflevering: Bert Jacobs.

 


Eigenlijk is het medio 1970 . niet de bedoeling dat Ja­cobs de fusieclub zal gaan trainen. Evert Mur, oefen­meester van Elinkwijk, is aan­vankelijk als eerste keuze uit de bus gekomen. Maar zijn financiële eisen zijn dermate hoog dat het nieuwe FC-be­stuur, onder voorzitterschap van mr. Theo Brouwer, besluit om de onervaren Velox-trainer Bert Jacobs (dan pas 29 jaar oud) te contracteren. Zijn assis­tent wordt de 24-jarige Fritz Korbach die overkwam van Elinkwijk waar hij assistent-trainer was.


 
'Rooie' Bert speelt voor zijn trainersperiode nog even be­taald voetbal bij HFC Haarlem, na zijn juniorperiode bij ama­teurclub Zandvoortmeeuwen te hebben doorgebracht. Al op jonge leeftijd wordt hij hulp­trainer bij ADO en interim-oe­fenmeester bij De Volewijckers waar een piepjonge Co Adri­aanse onder zijn hoede staat. In 1968 kiest het in de tweede divisie uitkomende Velox voor de nog weinig ervaren maar dynamische Jacobs die prompt met de geel-zwarten promo­veert. Zijn verfrissende aanpak aan de Koningsweg blijft niet onopgemerkt. Niet de ervaren Laszlo Zalai van DOS maar de Velox-trainer wordt aange­steld.

 
 
Tijdens zijn allereerste perscon­ferentie bij de nieuwe fusieclub belooft Bert Jacobs dat Galgen­waard 'aanvallend en verfris­send voetbal' te zien zou krijgen. Die belofte maakt de in Zandvoort woonachtige oefen­meester in alle opzichten waar, "Het Utrechtse publiek Ver­wacht aantrekkelijk voetbal van ons, dat is een van de doel­stellingen van de fusie, Het zal in de beginperiode nogal wis­selvallig zijn omdat we spelers van drie clubs in een passend team moeten zien te krijgen, Maar we gaan ons publiek ver­maken, over mijn doelstelling kan geen twijfel bestaan: Galgenwaard wordt weer een ves­ting waar veel tegenstander het erg moeilijk zullen krijgen,"Het duo Jacobs - Korbach staat garant voor spektakel, binnen en buiten de witte lijnen, Doelman Joop Leliveld, aanvanke­lijk eerste keeper bij de fusie­club, verwoordt het als volgt:
"Ik kende Fritz al van Elink­wijk waar we heel veel samen­gewerkt hebben, Met hem viel altijd te lachen, je maakte soms de gekste dingen mee op Zui­len, Met ook Bertus er nag bij, kan je spreken van een buiten­gewoon trainerskoppel We gaan een mooi seizoen tege­moet," En de nieuwe aanwinst Co Adriaanse, overgekomen van De Volewijckers en de enige aankoop van FC Utrecht: "Ik denk dat Bert Jacobs de juiste man op de juiste plaats is, Hij is al geen ander in staat om aanvallend voetbal te pro­pageren en dat is waar Galgen­waard op dit moment behoeft aan heeft. Ik ben blij dat Jacobs me niet vergeten was en ik hier mag komen spelen,"

Na de 'magere jaren' van DOS waarin steeds op het nippertje degradatie voorkomen kon worden, heerst er weer euforie rond Galgenwaard. De aller­eerste competitiewedstrijd moet in De Kuip gespeeld wor­den, uit tegen Feyenoord, Omdat de Rotterdammers in die periode om wereldbeker moeten gaan spelen tegen Estudiantes en twee dagen later naar Zuid-Amerika zullen vliegen, wordt het duel al op woensdag 19 augustus 1970 af­gewerkt. Liefst 20,000 Utrechtse voetbalfans willen de primeur van FC Utrecht meemaken en rei zen gezamen­lijk per auto of trein naar Rot­terdam, Al zes minuten na het beginsignaal van scheidsrech­ter Jef Dorpmans ligt de bal al achter doelman Eddie Treytel. Jacobs heeft woord gehouden, de fusieclub kiest meteen de aanval Jan Groenendijk, die de maanden daarna furore zou maken als kopspecialist en goal getter, schuift de bal beheerst in het Rotterdamse doel na een misverstand tussen de routiniers Laseroms en Israël Uiteindelijk wordt met 4-1 ver­loren van de Europcup-houder, maar FC Utrecht had een visi­tekaartje afgegeven, Ander­halve week later kent het enthousiasme in Galgenwaard geen grenzen wanneer met de­zelfde cijfers van Go Ahead wordt gewonnen, Stralend middelpunt is na afloop na­tuurlijk Bert Jacobs,zijn commentaar: "Dit is de beste ope­ning die een trainer zich kan wensen. We moeten natuurlijk met beide benen op de grand blijven staan maar dit resultaat is een geweldige opsteker. Vooral ook voor al die mens en die hun best hebben gedaan om deze fusie tot stand te bren­gen." ..

 


FC Utrecht eindigt in het sei­zoen 1970-1971 op een keurige middenmootpositie, de zenuw­slopende 'DOS-perikelen' lij­ken voorgoed vergeten. Bert Jacobs kijkt tevreden terug op het eerste jaar van FC Utrecht maar maakt ook een kritische kanttekening. "We moeten de wisselvalligheid afleren en vooral buitenshuis wat meer punten halen. De supporters moeten natuurlijk niet meteen denken dat we in de kopgroep gaan meedoen. Er is in Utrecht een voetbalkoorts ontstaan waarvan de spelers soms ook zelf last hebben. Met de komst van Karel Bonsink en Finn Seeman zijn we aanvallend sterker geworden, dat zal in het aantal gescoorde goals te merken moeten zijn." Topsco­rer van dat allereerste seizoen is overigens Jan Groenendijk die een dierbare herinnering heeft overgehouden aan de pe­riode-Jacobs. "Bert is voor mij bij uitstek de man geweest die zelfvertrouwen kon geven; Wanneer ik een paar wedstrij­den niet gescoord had, raakte ik soms in een dip. Dan kwam Jacobs bij me thuis praten en benadrukte vooral mijn sterke punten terwijl sommige trai­ners soms vooral vertellen wat je allemaal niet kunt. Daarom is het in mijn herinnering de beste trainer onder wie ik heb mogen trainen."

 
Bert Jacobs zal tot medio 1974 in dienst blijven bij FC Utrecht waarna hij overstapt naar Roda Je. Fritz Korbach is dan al hoofdtrainer van Wageningen bij welke club hij al een jaar eerder in dienst treedt. Ook in Limburg maakt Jacobs zijn re­putatie waar: eenvoudig, her­kenbaar voetbal spelen en met beperkt materiaal toch goed presteren. Het zal de rode lijn in zijn totale loopbaan blijven waarin hij een record aantal wedstrijden in de eredivisie op zijn naam brengt. Een totaal dat nog niet is overtroffen en alleen door Han Berger wordt benaderd. Wanneer Bert Jacobs op 12 november 1999 op 58-ja­rige leeftijd aan kanker over­lijdt, blijft de herinnering aan een humorvolle en kleurrijke trainer die ook tijdens zijn slo­pende ziekte tot het einde zich­zelf bleef en niet wilde capituleren. De vrijbuiter die de term hots-knots-begonia­ voetbal introduceerde, zal door de FC Utrecht-fans herinnerd worden als de man die Galgen­waard in 1970 verloste van be­tonvoetbal en het begrip aanvallend voetbal een nieuwe dimensie gaf.

Hans van Echteld

Eerder geplaatst op Rondomvoetbal in december 2008

 

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen