FC-Utrecht.org
Home » Rubrieken » Columns » David Nascimento veroorzaakte de ontslagen

 

 

 

David Nascimento veroorzaakte de ontslagen

 

Het is zondag 19 oktober. Fc Utrecht speelt de uitwedstrijd tegen Sparta. Willem van Hanegem is grieperig. Hij stoort zich aan het feit dat John van Loen er niet in slaagt om de doorgesproken tactiek op de juiste manier over te brengen aan de spelersgroep. Dat is niet de eerste keer. Het elftal speelt een belabberde wedstrijd. Vanaf de tribune klinken spreekkoren.

 

 


Een dag later tijdens de training voelt van Hanegem zich nog steeds niet goed. Dan gaat zijn telefoon. Willem van Hanegem wordt op de hoogte gesteld van het feit dat David Nascimento op de cursus Coach Betaald Voetbal over hem heeft lopen roddelen. Het raakt van Hanegem diep. Er zijn al een groot aantal incidenten met Nascimento geweest en steeds heeft Willem de assistent trainer de hand boven het hoofd gehouden. Dit voelt als een messteek in de rug. Willem van Hanegem besluit om ontslag te nemen.

Gregoor van Dijk waarschuwt snel de directie. Jan-willem van Dop, Piet Buter, Frans van Seumeren en Willem van Hanegem komen bijeen in een spoedvergadering op Zoudenbalch. In deze meeting wordt uiteindelijk de beslissing genomen dat Willem van Hanegem bij Fc Utrecht blijft en dat David Nascimento, John van Loen, Maarten Arts en Rob Druppers dienen te verdwijnen.

Het ontslag komt voor zowel insiders als buitenstaanders totaal onverwacht. Er is weinig begrip voor de rigoureuze ingreep en dit wordt nog versterkt omdat de directie slechts naar buiten brengt dat de chemie tussen de trainers verdwenen was. Ook onder de supporters was en is er geen eensgezindheid. Het ontslag van Nascimento kunnen de meesten wel billijken, omdat al vrij snel verhalen de ronde doen over de zeer bedenkelijke rol van de trainer. Over het ontslag van John van Loen zijn de meningen echter verdeeld en over het ontslag van Maarten Arts en Rob Druppers heerst vooral onbegrip. Sommige supporters zijn van mening dat Willem van Hanegem zich solidair had moeten tonen met de trainers en zijn ontslag had moeten indienen. De meeste supporters zijn echter blij dat van Hanegem blijft, al wordt door enkelen openlijk betwijfeld of hij werkelijk ziek was.

Om de situatie te kunnen begrijpen moeten we enkele seizoenen terug in de tijd. In het seizoen 2004/2005 wordt Foeke Booy naast trainer/coach ook technisch directeur van Fc Utrecht. Hij schrijft een meerjarenplan. Fc Utrecht moet elk jaar mee gaan doen om de plaatsen die recht geven op Europees voetbal en zich een keer in de drie jaar voor een Europees toernooi kwalificeren. Verder moet er een herkenbare speelstijl zijn, waarbij Fc Utrecht op eigen veld altijd pressie op het doel van de tegenstander zet. Hiertoe moeten oudspelers zoveel mogelijk bij de club betrokken blijven.

Een jaar later wordt Harry van den Ham aangesteld als assistent trainer. De oudspeler is in het bezit van het diploma Coach Betaald Voetbal en heeft al ervaring als hoofdtrainer in de Jupiler League. Het is de bedoeling dat hij na een jaar doorschuift naar de positie van hoofdtrainer, met John van Loen als zijn assistent. Het klikt echter niet tussen Booy en van den Ham en de assistent trainer is al snel weer verdwenen. John van Loen wordt daarna naar voren geschoven als de nieuwe beoogde hoofdtrainer, met David Nascimento als zijn rechterhand.

In het seizoen 2006/2007 gaat John van Loen Jong Fc Utrecht trainen, om zelfstandig te leren handelen. Een jaar later zal hij gaan deelnemen aan de cursus Coach Betaald Voetbal en terugkeren bij het eerste elftal om te worden klaargestoomd voor zijn beoogde rol als hoofdtrainer. David Nascimento zal in 2007/2008 Jong Fc Utrecht gaan trainen en in het daaropvolgende jaar gaan deelnemen aan de cursus.

Als Foeke Booy na het seizoen 2006/2007 besluit om Fc Utrecht te verlaten, verwacht John van Loen dat hij, een jaar eerder dan gepland, zal worden aangesteld als hoofdtrainer. Hij is nog niet in het bezit van het hoogste trainersdiploma, maar omdat hij wel al is toegelaten tot de cursus kan de club een jaar ontheffing krijgen. De directie is echter van mening dat John van Loen nog lang niet klaar is voor een functie als hoofdtrainer en stelt Willem van Hanegem aan voor een periode van twee jaar.

Dit is tegen het zere been van John van Loen. Het tweejarig contract van Willem van hanegem betekent voor hem een jaar uitstel. Er wordt een compromis bereikt. John van Loen zal geleidelijk meer verantwoordelijkheden krijgen. Eerst mag hij de persconferenties doen, daarna ook de wedstrijdvoorbereiding en vervolgens zal hij steeds meer zelfstandig de trainingen gaan leiden. Willem van Hanegem wordt aangesteld als zijn mentor.

Er is direct al kritiek op de manier waarop John van Loen dit oppakt. Willem van Hanegem wil de ploeg anders, meer verzorgd, laten voetballen. John van Loen slaagt er echter niet in om de met van Hanegem besproken zaken op de juiste manier over te brengen op de spelersgroep. Ook is er kritiek op de manier waarop hij de pers na de wedstrijden te woord staat. Bovendien heeft hij te weinig overwicht op de spelers, die hem niet altijd even serieus nemen. Het grootste punt van kritiek heeft echter te maken met het feit dat van Loen te weinig bevlogenheid toont. Hij lijkt onvoldoende aan zijn tekortkomingen te werken en boekt daardoor te weinig vooruitgang om op termijn als hoofdtrainer te kunnen worden aangesteld.

Ook David Nascimento heeft problemen. Na het vertrek van Foeke Booy wordt Nascimento tijdelijk toegevoegd aan het eerste elftal en wordt Roy Wesselink de trainer van Jong Utrecht. Tijdens de winterstop neemt Nascimento zijn taken over. Dit gaat moeizaam. Het elftal presteert niet en Nascimento komt meerdere keren in conflict met spelers. Twee keer is zelfs sprake van een handgemeen. Topscorer Frank van der Zwan wordt om deze reden verhuurd aan Haarlem. Na dit seizoen wordt Nascimento weer toegevoegd aan het eerste elftal om John van Loen te assisteren en begint hij aan de cursus Coach Betaald Voetbal.

Op dat moment heeft Frans van Seumeren zich al aangediend als grootaandeelhouder. Onder zijn bewind wordt de club grondig doorgelicht, waarbij ook de trainersstaf wordt beoordeeld. Daarbij wordt duidelijk dat John van Loen en David Nascimento te weinig kwaliteiten hebben om ooit als hoofdverantwoordelijken aan de slag te gaan. Dit heeft niet alleen te maken met de kritiek op hun functioneren, maar ook met veranderde doelstellingen waardoor hogere eisen werden gesteld aan de leidinggevenden. Er worden nog wel enkele praatsessies gehouden, maar eigenlijk is de beslissing al gevallen. Na het seizoen zal afscheid worden genomen van het duo.

Van Loen en Nascimento voelen de bui al aankomen. Zij geven van Hanegem de schuld van hun mislukte missie. Voor zijn komst was er immers nog geen sprake van kritiek op hun functioneren. Vooral Nascimento gaat hierin ver. Hij valt van Hanegem diverse keren in het openbaar af en zoekt en vindt medestanders in van Loen, Arts en Druppers. De groep vormt een clubje binnen de club, waardoor er een scheuring ontstaat in de trainersstaf. Dit komt uiteindelijk tot een breuk als Nascimento zich ook op de trainerscursus laatdunkend uitlaat over Willem van Hanegem. Het resultaat is bekend.

Wat overblijft is de vraag hoe Nascimento heeft kunnen denken dat hij straffeloos Willem van Hanegem zou kunnen neerhalen op de trainerscursus. Zijn medestudenten waren onder meer de huidige assistent trainer Ton du Chatinier en oudspeler Dick Heesen, die stage loopt bij Fc Utrecht. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat zij de tipgevers zijn geweest, want Willem kent iedereen in de voetbalwereld en iedereen kent Willem. Nascimento had zelf kunnen en moeten bedenken dat zijn laster direct aan Willem van Hanegem zou worden doorverteld.

Tot slot nog aandacht voor een aantal opmerkingen van John van Loen. Hij heeft gezegd dat hij Willem van Hanegem op dinsdag (de dag na de vergadering) nog heeft gesproken en dat Willem daarbij niets heeft gezegd over een komend ontslag. Dat lijkt me vrij logisch. Het is aan de directie om een ontslag aan te zeggen en het zou heel vreemd zijn als Willem van Hanegem al voor de aanzegging met van Loen over de situatie zou spreken. Verder heeft van Loen gezegd dat er nooit 1-op-1 gesprekken hebben plaatsgevonden over zijn functioneren en dat er nooit notulen zijn gemaakt. Hij zegt niet dat er geen gesprekken zijn geweest of dat er nooit kritiek is geweest op zijn functioneren. Hij lijkt zijn woorden dus zorgvuldig te kiezen, zodat ik veronderstel dat hem dit is ingefluisterd door zijn advocaat. De komende arbitragezaak zal daar meer duidelijkheid over moeten geven. Laten we ons tot die tijd maar bezig houden met voetbal.

 

Hetverstandkomtmetdejaren

Eerder geplaatst op fcutrecht.net op 4 november 2008

 


Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen